Cimco Marine AB (publ) har avslutat en förstudie kring 3,0-liters turbodieselmotor

Cimco Marine AB (publ), som producerar världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och som är noterat på Nasdaq First North, har i samarbete med teknikföretaget Semcon genomfört en förstudie kring 3,0-liters turbodieselmotor från BMW. Cimcos befintliga dieselutombordare, 150- och 200-hästarsdieselmotorer, är idag på 2.0-liter. Förstudien utföll positivt och kommer att resultera i framtagning av en prototyp efter sommaren. Preliminär produktionsstart är planerad till 2020. Download pdf...

Cimco Marine AB have completed a preliminary study of a 3.0-liter turbodiesel engine

Cimco Marine AB, which produces the world’s first diesel engine in the higher power intervals and is listed on the Nasdaq First North, has conducted a preliminary study on a 3.0-liter turbodiesel engine from BMW in cooperation with technology company Semcon. Cimco’s current power head is a 2.0-liter four cylinder turbo from GM, both for the 150 and 200 hp diesel engines. The preliminary study was positive and will result in the development of a prototype after the summer. Preliminary production start is scheduled for 2020. Download pdf...

Cimco Marine AB adjusts their financial goals for 2018 – long-term goals are maintained and production rates are continuously increased

Cimco Marine AB will not reach the financial targets announced for 2018; 2,000 sold engines and a turnover of 600 million SEK. This is evident after the company has made their production plan for the rest of the year. The company’s long-term plan, 10 percent of the world market, matching to 7,700 engines sold and reaching an EBITA margin of more than 20 percent is however still maintained. The company considers themselves to have the financial resources required medium-term to continue the steadily increasing production rate. The goal for 2018 is to achieve a secure production volume of 25 engines per week after the summer. Download pdf...

Cimco Marine AB (publ) justerar finansiella mål för 2018 – långsiktiga mål bibehålls och produktionstakten ökas kontinuerligt

Cimco Marine AB (publ), kommer inte att nå de för 2018 kommunicerade finansiella målen; 2 000 sålda motorer och en omsättning på 600 MSEK. Det framgår efter att bolaget nu gjort produktionsplanen för resten av året. Bolagets långsiktiga plan, 10 procent av världsmarknaden motsvarande 7 700 sålda motorer och att nå en EBITA-marginal på mer än 20 procent, bibehålls dock och bolaget anser sig på medellång sikt ha de finansiella resurser som krävs för att fortsätta den stegvis ökande produktionstakten. Målet för 2018 är att nå en stabil produktionsvolym på 25 stycken motorer per vecka efter sommaren. Download pdf...