Cimco Marine AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Cimco Marine AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2017 på sin webbsida http://www.oxe-diesel.com/category/financial-report/ och även bifogad som pdf i detta utskick. Årsredovisningen är för räkenskapsåret 01/01/2017–31/12/2017.

Download pdf here